27 กันยายน, 2553

ไม่ต้องตรวจDNAหรอกชัดเจนขนาดนั้น