05 มกราคม, 2554

ปีหน้า..ประชาชนจะได้หัวเราะกันทั้งประเทศ