22 เมษายน, 2554

สาเหตุที่ทำให้มองว่าทำไมคนเสื้อแดงทำอะไรก็ผิด