27 มิถุนายน, 2554

เพื่อไทยเข้ามาเพื่อจัดการปัญหาเพื่อคนคนเดียว

นำแสดงโดย คุณเขตปลอดการสร้างภาพ(อ้อน)และคุณโมซี่ จากเวป http://board.banrasdr.com/forumdisplay.php?fid=2