03 สิงหาคม, 2554

ใส่สูทผูกเน็คไทไปขัดรองเท้าให้ทักษิณหรือยัง