17 กันยายน, 2554

เหตุที่กล้องวงจรปิดไม่มีกล้องมีแต่กล่อง