07 ตุลาคม, 2554

เหตุผลที่หม่อมเอ๋อยอมให้น้ำท่วมกรุงเทพไม่ได้(2)