19 ธันวาคม, 2554

มือวางระเบิดแค่หน้าเหมือนแต่มือสั่งการ.......