22 กุมภาพันธ์, 2555

....อย่าให้เค้าเจ็บนะ...ตัวเอง....