09 กรกฎาคม, 2555

เลือกตั้งใหม่พรรคเพื่อไทยต่ำสิบแน่ๆ