26 เมษายน, 2552

ผู้ใหญ่หลอกเด็ก
วีรบุรุษคนเสื้อแดง
ขอคารวะแกนนำคนเสื้อแดงทุกท่าน ที่รักษาชีวิตผู้ร่วมชุมนุมด้วยการประกาศสลายการชุมนุม เมื่อวันสงกรานต์ทมิฬ และเข้ามอบตัวกับทางการ ช่างต่างจากแกนนำเสื้อสีอื่นที่ประกาศตายเป็นตาย เจ้งเป็นเจ้ง โดยไม่คำนึงถึงชีวิตผู้ร่วมชุมนุม โดยหวังผลการเสียชีวิตของผู้ร่วมชุมนุมเป็นเงื่อนไข
วันนี้ท่านอยู่ระหว่างประกันตัว ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แต่ต้นกล้าประชาธิปไตยมันแตกกิ่งก้าน ขยายหน่อไปทั่วประเทศแล้ว เผด็จการไม่สามารถกำจัดหรือถอนออกไปได้แล้วเพราะมันโตเกินกว่าจะทำลายได้ ....