13 พฤศจิกายน, 2553

อาลัย...แด่ท่านนายกสมัคร สุนทรเวช