01 กุมภาพันธ์, 2554

ใครอยากได้เขาพระวิหารคืน...เชิญค่ะมีวิธี