03 กุมภาพันธ์, 2554

คำตอบ....เมื่อโอบามาถามทักษิณ