15 มีนาคม, 2554

เหตุที่ญี่ปุ่นปฏิเสธการช่วยเหลือจากรัฐบาลอภิสิทธิ์