29 มีนาคม, 2554

อุ้มบุญ-อุ้มบาป คู่เวร-คู่กรรม คู่หู-คู่เหี้ย....