08 พฤศจิกายน, 2554

....สาเหตุที่น้ำมุ่งหน้าไปสนามบินสุวรรณภูมิ....