22 พฤศจิกายน, 2554

"ท่าน ท่านค๊ะ พวกเรากราบขอบพระคุณมากค่ะ" ด้วยน้ำใจชาวเรดไซเบอร์