11 พฤษภาคม, 2555

ครบรอบ44ปีของเธอและฉันครบรอบ478วันของเธอ