06 พฤษภาคม, 2555

กรณีไอ้ห้อยถ้าแก้ผ้าประท้วงไอ้ห้อยจะปรากฏทันที