15 กันยายน, 2555

คนกรุงเทพออกมาประท้วงอเมริกาหรือ!!??