21 กันยายน, 2555

เผย..ทำไมรายงาน คอป.จึงรายงานแบบมั่วๆ