03 ตุลาคม, 2555

ไม่ไหวแล้ว..เบื่อพวกเสื้อแดงจริงๆ