22 ตุลาคม, 2555

เหตุที่ทำให้หม่อมเอ๋อจะชนะขาดลอยถ้าลงเลือกตั้ง