26 พฤษภาคม, 2554

หาก ปชป.กับนายกมือเปลื้อนเลือดอยากให้ผลโพลนำลิ่วไม่ยาก