26 พฤษภาคม, 2554

ยามกินก็กินไม่ได้ยามตายก็ตาไม่หลับ