27 พฤษภาคม, 2554

ยิ่งลักษณ์ไม่ใช่นายกหญิงคนแรกของไทย.....