02 กรกฎาคม, 2554

การปราศรัยครั้งสุดท้าย ปชป.ปราศรัยได้ดีที่สุด