21 กรกฎาคม, 2554

ปชช.ไม่โง่แล้ว แม้แต่เต่ายังเข้าใจภาษาคน